Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna


04 wrz
2020

DEMATERIALIZACJA AKCJI GRH S.A.

Szanowny Akcjonariuszu, 

W 2021 r. wchodzą w życie istotne dla Akcjonariuszy Spółki GRH S.A. zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Od dnia 1 marca 2021 r. wszelkie dokumenty akcji utracą moc obowiązującą, a akcjonariuszem stanie się osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy.  Proces ten określa się „DEMATERIALIZACJĄ AKCJI”, a rok 2020 jest okresem na jego wdrożenie.

 

czytaj więcej


09 mar
2020

Dematerializacja Akcji Spółki GRH S.A.

Szanowny Akcjonariuszu,

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798) informujemy, że Spółka rozpoczęła proces obowiązkowej dematerializacji akcji.

Najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. Akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji.

Od 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą swoją moc prawną.

Akcje będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (rejestr prowadzony przez podmioty uprawnione np. domy maklerskie), który zostanie wybrany przez Akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

Informujemy, że Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Zarząd GRH S.A.

czytaj więcej