Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

Szanowny Akcjonariuszu, 

W 2021 r. wchodzą w życie istotne dla Akcjonariuszy Spółki GRH S.A. zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Od dnia 1 marca 2021 r. wszelkie dokumenty akcji utracą moc obowiązującą, a akcjonariuszem stanie się osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy.  Proces ten określa się „DEMATERIALIZACJĄ AKCJI”, a rok 2020 jest okresem na jego wdrożenie.

 

W 2021 r. wchodzą w życie istotne dla Akcjonariuszy Spółki GRH S.A. zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Od dnia 1 marca 2021 r. wszelkie dokumenty akcji utracą moc obowiązującą, a akcjonariuszem stanie się osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy.  Proces ten określa się „DEMATERIALIZACJĄ AKCJI”, a rok 2020 jest okresem na jego wdrożenie.

GDZIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE AKCJE?

Akcje zostaną zarejestrowane w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Podmiot do jego prowadzenia wybrany został przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zwołane zostało na dzień 03 września 2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W 2020 roku wysłane zostaną do Państwa aż 5-krotnie wezwania nawołujące do złożenia dokumentów akcji. Tego typu wezwanie musi być dokonane w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia, czyli listem poleconym.

Przepisy wskazują również częstotliwość nadawania tych przesyłek, a mianowicie muszą być nadane w odstępach minimalnie dwóch tygodni, a maksymalnie jednego miesiąca.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość – ten obowiązek nałożony został na Spółkę bezwarunkowo i Spółka ten wymóg formalny musi bezwzględnie wykonać.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W SPÓŁCE

Zostaną Państwo poproszeni o złożenie posiadanych dokumentów akcji w Spółce. Wydane zostanie Państwu stosowne pokwitowanie.

(poniżej dokumenty do pobrania) 

WSPARCIE DLA AKCJONARIUSZY

Wszyscy Akcjonariusze GRH S.A. otrzymają wsparcie w zakresie procesu dematerializacji. Poniżej podajemy kontakt oraz harmonogram dyżurów radcy prawnego. Wszelki pytania związane z procesem dematerializacji możecie Państwo również kierować na adres: dematerializacja@grh.pl

Kancelaria Radcy Prawnego  

Rafał Semczyszyn 

tel. +48 725 477 896

DATA DYŻURU GODZ.
07 września 2020              7:00 - 9:00             
14 września 2020 7:00 - 9:00
21 września 2020 7:00 - 9:00
28 września 2020 7:00 - 9:00
05 października 2020 7:00 - 9:00
 12 października 2020 7:00 - 9:00
19 października 2020 7:00 - 9:00
26 października 2020 7:00 - 9:00

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1-Protokół (pokwitowanie) dotyczący dokumentu (odcinka zbiorowego) akcji Spółki GRH S.A.

Załącznik nr 2- Oświadczenie - rejestr akcjonariuszy adres Akcjonariusza

Załącznik nr 3- Zgoda na komunikację - poczta elektroniczna

Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo