Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

Szanowny Akcjonariuszu,

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798) informujemy, że Spółka rozpoczęła proces obowiązkowej dematerializacji akcji.

Najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. Akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji.

Od 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą swoją moc prawną.

Akcje będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (rejestr prowadzony przez podmioty uprawnione np. domy maklerskie), który zostanie wybrany przez Akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

Informujemy, że Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Zarząd GRH S.A.