Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

W Zespole Szkół Gastronomicznych odbyła się już 28 edycja ogólnopolskiego turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz. Eliminacje wojewódzkie wygrała Karolina Sebzda z gorzowskiego „gastronomika” i to ona będzie reprezentować Lubuszan w ogólnopolskim finale, który odbędzie się we Wrocławiu.

      Tematem przewodnim tegorocznego turnieju jest „Współczesna Architektura”.

      Dla uczestników tego „najsłodszego konkursu” nagrody przygotował Gorzowski Rynek Hurtowy, partner szkoły. To bony pieniężne do wykorzystania w wybranych sklepach. 

      Współpraca Szkoły z Gorzowskim Rynkiem Hurtowym jest wypełnieniem zapisów porozumienia zawartego we wrześniu 2020 roku. „Gastronomik” i GRH współpracują m.in. podczas organizacji miejskich przedsięwziąć na rzecz zdrowia mieszkańców i wzrostu świadomości zdrowego stylu życia i żywienia.