Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

Ilość stanowisk handlowych: 66

Licytacja dotyczyć będzie odrębnie każdego miejsca handlowego.

 

NR MIEJSCA

Pow. miejsca

handlowego

Ilość miejsc handlowych

CENA WYWOŁAWCZA NETTO

od nr 10 do nr 16

6 m2

7

350,00 zł

od nr 17 do nr 18

40,5 m2

2

1.300,00 zł

od nr 19 do nr 20

17,6 m2

2

900,00 zł

od nr 21 do nr 52

8,8 m2

32

450,00 zł

od nr 53 do nr 59

7,5 m2 + 15 m2

7

1.100,00 zł

od nr 60 do nr 63

7,5 m2 + 15 m2

4

800,00 zł

nr 64

7,5 m2

1

450,00 zł

od nr 65 do nr 66

7,5 m+ 15 m2

2

700,00 zł

Od nr 67 do nr 72

7,5 m+ 15 m2

6

500,00 zł

Od nr 73  do nr 74

7,5 m+ 15 m2

2

700,00 zł

nr 75

40 m2

1

1.300,00 zł

 

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
Stanowisko zajmuje ten oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę.

Minimalną wysokość postąpienia ustala się na kwotę 50,00 zł.

Do udziału w licytacji uprawnione są osoby, które do dnia 18 października 2021 r. do godz. 14:00 dostarczyły do siedziby Spółki pisemne podanie o najem miejsc handlowych przy II Bramie Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej w okresie WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2021.

W/w osoby proszone są o zgłoszenie się w siedzibie Spółki w dniu licytacji w godz. od 9:00 do 9:15 celem dopełniania formalności związanych z udziałem w licytacji.

Jedna osoba lub podmiot gospodarczy może uczestniczyć w licytacji maksymalnie 4 stanowisk handlowych.

Zaoferowaną cenę netto wraz z 23 % podatkiem VAT, za dane stanowisko handlowe, należy wpłacić w kasie Spółki w dniu licytacji.

Prezes Zarządu Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Regulamin licytacji II Brama Cmentarza 19.10.2021

Plan II Brama Cmentarza