Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

OGŁOSZENIE O UTRACIE DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. , ul. Targowa 11, KRS 0000152226, działając na podstawie art. 357 § 2 Ksh w zw. z § 9.3 ust. 8 Statutu Spółki, ogłasza, że akcjonariusz - Miasto Kostrzyn nad Odrą - powiadomił Spółkę o utracie dokumentu akcji – odcinka zbiorowego obejmującego 62 akcje imienne serii „A” o numerach od 1499 do 1560 i złożył wniosek o umorzenie tego dokumentu i wydanie w jego miejsce duplikatu.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza o utracie wyżej wymienionego dokumentu i wzywa osoby roszczące sobie prawa do tego dokumentu, aby w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia te prawa zgłosiły i udowodniły, gdyż w przeciwnym razie dokument zostanie umorzony, a jego duplikat zostanie wydany wnioskodawcy.