Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. pragnie podziękować sponsorom biorącym udział w przygotowaniu Jarmarku Świątecznego 2018

 

* Miejski Zakład Komunikacji

* Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

* Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

* Stal Gorzów Wlkp.

*Inneko Grupa Kapitałowa

* Centrum Sportowo - Rekreacyjne "Słowianka"

* Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego