Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

W związku z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego, w którym miasto Gorzów Wielkopolski i powiat gorzowski zostały uznane za obszar zagrożony HPAI – wysoce zjadliwą ptasią grypą, przy wejściach na teren naszego targowiska zostały umieszczone tablice ostrzegawcze.

W rozporządzeniu Wojewody zostały wprowadzone nakazy oraz zakazy dotyczące hodowli, przemieszczania oraz handlu drobiem oraz produktami drobiowymi.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 przez człowieka, biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi.

Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.