Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

Dzieci i ich rodzice z Przedszkola Miejskiego nr 29 „Kasztanowa Kraina” wzięły udział w sobotę (6 listopada) w akcji „Dbam o porządek i ład już od najmłodszych lat”. W nagrodę za posprzątanie pobliskiego parku otrzymały, ufundowane przez Gorzowski Rynek Hurtowy, pyszne i soczyste jabłka.

- Jest to inicjatywa wdrażania dzieci do dbania o nasze środowisko naturalne, zaczynając od przestrzeni, w której dziecko przebywa, żyje, rozwija się, czyli najpierw najbliższe otoczenie przedszkola, a z czasem i inne rejony Gorzowa – poinformowała Joanna Świątkowska, nauczycielka z „Kasztanowej Krainy”.

Akcja będzie powtarzana, a udział w niej jest dobrowolny; będzie odbywać się w soboty, gdy nie ma zajęć dydaktycznych, a opiekę nad dzieckiem będzie sprawował jego rodzica.

Sprzątających przedszkolaków jednorazowymi rękawiczkami wsparł Urząd Miasta, a workami i kontenerem na śmieci Inneko.