Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna

30 września br. w siedzibie spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe W trakcie zebrania przedstawiono i przyjęto sprawozdania zarządu oraz finansowe za rok 2020, a także udzielono absolutorium członkom zarządu.

            Absolutorium ze swojej ubiegłorocznej działalności otrzymała także 5-osobowa Rada Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe, w skład której wchodzi prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego Agata Dusińska.

            Podstawowym celem powstania Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe było wyłonienie wspólnej reprezentacji rynków hurtowych dla rozwiązywania problemów związanych z ich rozwojem oraz koordynacją działalności.

            Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy reprezentowanie interesów rolno-spożywczych rynków hurtowych wobec władz, wspieranie rozwoju i współpracy rynków hurtowych, promocja ich działalności, a także koordynacja wspólnych programów, mających na celu podnoszenie konkurencyjności rynków hurtowych.