Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.

strona główna


 

 

 

Dziś Pierwszy Dzień Wiosny.

Topienie Marzanny oznacza pożegnanie zimy.

Najczęściej w obrzędach topienia Marzanny biorą udział dzieci i młodzież.

Kukłę ze słomy ubraną w łachmany nadziewa się na kij i trzyma ku górze, następnie wrzuca się do wodnej toni.

W szkołach podstawowych świetuje się dziś "Dzień Wagarowicza".